ตู้ไปรษณีย์อังกฤษ (ใหญ่)

ตู้ไปรษณีย์อังกฤษ (ใหญ่)
190x70 cm

ประวัติ : ปี 2454 ตู้เหล็กทรงกลม หล่อด้วยโลหะทั้งตู้ สั่งเข้ามาใช้งานในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศอังกฤษ และรุ่นที่สั่งทำ มาจากประเทศสิงคโปร์

ตู้ไปรษณีย์อังกฤษ (เล็ก)

ตู้ไปรษณีย์อังกฤษ (เล็ก)
48x18 cm

ประวัติ : ปี 2454 ตู้เหล็กทรงกลม หล่อด้วยโลหะทั้งตู้ สั่งเข้ามาใช้งานในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศอังกฤษ และรุ่นที่สั่งทำ มาจากประเทศสิงคโปร์

ตู้ไปรษณีย์ เยอรมนี (ใหญ่)

ตู้ไปรษณีย์ เยอรมนี (ใหญ่)
200X63x13 cm

ประวัติ : ปี 2426 ตู้ทิ้งหนังสือที่เก่าแก่ที่สุด ของไทย กรมไปรษณีย์สยามได้รับมอบเป็น ของขวัญ จากประเทศเยอรมนี ในโอกาสที่ เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม ลักษณะตู้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นโลหะหล่อทั้งชิ้น ในสไตล์วิคตอเรียน

ตู้ไปรษณีย์ เยอรมนี (เล็ก)

ตู้ไปรษณีย์ เยอรมนี (เล็ก)
50X16x12 cm

ประวัติ : ปี 2426 ตู้ทิ้งหนังสือที่เก่าแก่ที่สุด ของไทย กรมไปรษณีย์สยามได้รับมอบเป็น ของขวัญ จากประเทศเยอรมนี ในโอกาสที่ เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม ลักษณะตู้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นโลหะหล่อทั้งชิ้น ในสไตล์วิคตอเรียน